Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (,,Narodne novine", broj: 153/13,65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te Zaključka načelnika Općine Kolan, KLASA: 350-02/21-02/23, URBROJ: 2198-33-03/01-24-38, od 18. lipnja 2024. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Kolan objavljuje:

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE „SOLINICE“ – UPU 8

Obavještavamo vas da je Općinske vijeće na 32. sjednici dana 12.06.2024. donijelo akt:

Obavještavamo vas da je Općinske vijeće na 32. sjednici dana 12.06.2024. donijelo akt:

II javni poziv slika

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Kolan (u daljnjem tekstu: Savjet). Članove Savjeta bira Općinsko vijeće Općine Kolan.

Obavještavamo vas da je Općinske vijeće na 32. sjednici dana 12.06.2024. donijelo akt:

Raspisuje se „Natječaj za davanje u zakup javnih površina Općine Kolan u 2024. godini“ (dalje: Natječaj) za mikrolokacije sukladno Popisu mikrolokacija za davanje u zakup javnih površina Općine Kolan putem natječaja u 2024. godini KLASA: 363-01/24-01-02, UR.BROJ: 2198-33-03-01/04-24-1 koji je u privitku i sastavni je dio ovog natječaja.

Obavještavamo vas da je Općinske vijeće na 32. sjednici dana 12.06.2024. donijelo akt:

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora